close
تبلیغات در اینترنت
شبکه سازی و توانمند سازی ارکان مسجد با همراهی دستگاه های متولی مسجد(جهاد همبستگی)

شبکه سازی و توانمند سازی ارکان مسجد با همراهی دستگاه های متولی مسجد(جهاد همبستگی)

نشست دوره ای شبکه سازی و توانمند سازی ارکان مسجد با همراهی دستگاه های متولی مسجد(امام جماعت_رئیس هیئت امناء_خادم_فرمانده پایگاه)در روز شنبه مورخه1398/04/01ساعت17عصر در نمازخانه سپاه پاسداران شهرستان برگزار شد.
دفتر امام جمعه شهرستان بافت
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ