close
تبلیغات در اینترنت
اقامه نماز وحدت در مسجد امام رضا (ع) به میزبانی اداره امور زندانیان

اقامه نماز وحدت در مسجد امام رضا (ع) به میزبانی اداره امور زندانیان

اقامه نماز وحدت در مسجد امام رضا (ع) به میزبانی اداره امور زندانیان,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت