close
تبلیغات در اینترنت
تقدير از برندگان مسابقه خطبه خواني غدير در دفتر امام جمعه بافت

تقدير از برندگان مسابقه خطبه خواني غدير در دفتر امام جمعه بافت

تقدير از برندگان مسابقه خطبه خواني غدير در دفتر امام جمعه بافت,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت