close
تبلیغات در اینترنت
جلسه روحانیون معظم در دفتر امام جمعه

جلسه روحانیون معظم در دفتر امام جمعه

جلسه روحانیون معظم در دفتر امام جمعه,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت