close
تبلیغات در اینترنت
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت