close
تبلیغات در اینترنت
جلسه شوراي فرهنگ عمومي در دفتر امام جمعه شهرستان بافت

جلسه شوراي فرهنگ عمومي در دفتر امام جمعه شهرستان بافت

جلسه شوراي فرهنگ عمومي در دفتر امام جمعه شهرستان بافت,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت