close
تبلیغات در اینترنت
جلسه شورای فرهنگ عمومی 21 فروردین ماه 95 در دفتر امام جمعه

جلسه شورای فرهنگ عمومی 21 فروردین ماه 95 در دفتر امام جمعه

جلسه شورای فرهنگ عمومی 21 فروردین ماه 95 در دفتر امام جمعه,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت