close
تبلیغات در اینترنت
جلسه مشترک برنامه ریزی و شورای اداری

جلسه مشترک برنامه ریزی و شورای اداری

جلسه مشترک برنامه ریزی و شورای اداری,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت