close
تبلیغات در اینترنت
جلسه مهدویت مربیان طرح صالحین در سپاه پاسداران ناحیه بافت

جلسه مهدویت مربیان طرح صالحین در سپاه پاسداران ناحیه بافت

جلسه مهدویت مربیان طرح صالحین در سپاه پاسداران ناحیه بافت,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت