close
تبلیغات در اینترنت
جلسه هماهنگی راهپیمایی روز قدس در محل دفتر امام جمعه

جلسه هماهنگی راهپیمایی روز قدس در محل دفتر امام جمعه

جلسه هماهنگی راهپیمایی روز قدس در محل دفتر امام جمعه,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت