close
تبلیغات در اینترنت
جلسه هیئت امنای شهدای گمنام بزنجان در دفتر امام جمعه

جلسه هیئت امنای شهدای گمنام بزنجان در دفتر امام جمعه

جلسه هیئت امنای شهدای گمنام بزنجان در دفتر امام جمعه,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت