close
تبلیغات در اینترنت
دیدار دانش آموزان بسیجی شهرستان بافت با امام جمعه شهرستان بافت

دیدار دانش آموزان بسیجی شهرستان بافت با امام جمعه شهرستان بافت

دیدار دانش آموزان بسیجی شهرستان بافت با امام جمعه شهرستان بافت,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت