close
تبلیغات در اینترنت
دیدار فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بافت با امام جمعه محترم

دیدار فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بافت با امام جمعه محترم

دیدار فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بافت با امام جمعه محترم,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت