close
تبلیغات در اینترنت
دیدار مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان جناب آقای مهندس جهانگیری با امام‌جمعه

دیدار مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان جناب آقای مهندس جهانگیری با امام‌جمعه

دیدار مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان جناب آقای مهندس جهانگیری با امام‌جمعه,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت