close
تبلیغات در اینترنت
دیدار مدیر کل محترم کمیته امداد کرمان با امام جمعه محترم شهرستان بافت در دفتر

دیدار مدیر کل محترم کمیته امداد کرمان با امام جمعه محترم شهرستان بافت در دفتر

دیدار مدیر کل محترم کمیته امداد کرمان با امام جمعه محترم شهرستان بافت در دفتر,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت