close
تبلیغات در اینترنت
روز دانشجو

روز دانشجو

روز دانشجو,
16 آذر سال 1332روز دانشجو فـعـاليـت سـيـاسـى دانـشـجـويـان در ايـران عـمـر طـولانـى نـدارد، زيـرا دانـشـگـاه در ايـن كـشـور بـه شـكـل جـديـد قدمتى كمتر از 80 سال دارد. دانشگاههاى كشور در آغاز منحصر به طبقه ممتاز و اعضاى نظام حاكم بود. تركيب بافت دانشجويى در دهه هاى چهل و پنجاه شمسى بتدريج دچار تغيير شد و همين امر زمينه ساز ايجاد تحرك و جنبش دانشجويى كشور گرديد و در نتيجه ، دانشگاههاى كشور در تحولات منجر به پيروزى انقلاب اسلامى و رخدادهاى پس از آن ، نقش فعالى داشتند. از مهمترين حركتهاى سياسى قبل…
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت