close
تبلیغات در اینترنت
سخنرانی در جلسه مربیان امور تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش

سخنرانی در جلسه مربیان امور تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش

سخنرانی در جلسه مربیان امور تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت