close
تبلیغات در اینترنت
شرکت در مراسم درگذشت پدر شهید والا مقام سید عباس ابوالمعصومی حاج سید اکبر ابوالمعصومی

شرکت در مراسم درگذشت پدر شهید والا مقام سید عباس ابوالمعصومی حاج سید اکبر ابوالمعصومی

شرکت در مراسم درگذشت پدر شهید والا مقام سید عباس ابوالمعصومی حاج سید اکبر ابوالمعصومی,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت