close
تبلیغات در اینترنت
شهید خط شکن بافت در زادگاهش به خاک سپرده شد

شهید خط شکن بافت در زادگاهش به خاک سپرده شد

شهید خط شکن بافت در زادگاهش به خاک سپرده شد,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت