close
تبلیغات در اینترنت
مراسم سخنراني آقاي حسيني پور نويسنده محترم كتاب پايي كه جا ماند در شهرستان بافت

مراسم سخنراني آقاي حسيني پور نويسنده محترم كتاب پايي كه جا ماند در شهرستان بافت

مراسم سخنراني آقاي حسيني پور نويسنده محترم كتاب پايي كه جا ماند در شهرستان بافت,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت