close
تبلیغات در اینترنت
نهمین جلسه شورای اداری شهرستان بافت در محل فرمانداری برگزار شد

نهمین جلسه شورای اداری شهرستان بافت در محل فرمانداری برگزار شد

نهمین جلسه شورای اداری شهرستان بافت در محل فرمانداری برگزار شد,
مسائل اقتصادی را نباید به مذاکرات گره زد
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت