close
تبلیغات در اینترنت
۱۵ اسفند روز درختكاري گرامی باد

۱۵ اسفند روز درختكاري گرامی باد

۱۵ اسفند روز درختكاري گرامی باد,
درختان همواره در زندگي بشر موثر بوده اند. قرنهاست كه آدمي در سايه شاخسارشان از شدت گرما و تابش خورشيد در امان مانده و از ميوه هاي الوان و شيرينشان بهره مند گشته است. آواي پرندگان كه در لابلاي شاخسارشان مأوا گزيده اند روح و جانش را صفا بخشيده و قلب وي را مملو از خوشي و شادابي نموده است. در دل زمستان سرد نيز بار ديگر به مدد هيمه اي كه از تنه درختان فراهم آورده و آتشي كه از آن افروخته سرما و يخبندان را تاب آورده و با آنها دست و پنجه نرم كرده است. و بار ديگر اين شكوفه هاي زيباي درختانند كه به او نويد…
>دفتر امام جمعه شهرستان بافت
دفتر امام جمعه شهرستان بافت